Archief

1.3 miljoen euro voor De Woerd

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft een bedrag van € 1,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van bedrijventerrein De Woerd in Naaldwijk.

Hiermee komt de uitvoering van het herinrichtingsplan van dit bedrijventerrein een stuk dichter bij. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de gemeente Westland eenzelfde bedrag investeert.

De ruimtedruk in Westland is groot. Door te investeren in verouderde bedrijventerreinen kunnen deze worden behouden en hoeven ze niet te worden vervangen. Hierdoor blijft het glasareaal behouden.