Archief

Duidelijkheid kostenverhaalovereenkomst

Gemeentebelang Westland heeft het college van B&W gevraagd duidelijkheid te scheppen over de zogenoemde kostenverhaalovereenkomst naar aanleiding van vragen van hondensportvereniging 'De Vrije Sprong' in 's Gravenzande.

De vereniging wil een nieuw clubhuis bouwen gezien de staat van het huidige gebouw. Dit willen zij doen op exact dezelfde plek, waarbij de oppervlakte niet wijzigt. Ondanks er in deze niets wijzigt moet er opnieuw een ontheffing worden aangevraagd en en is er door ambtenaren van de gemeente een kostenverhaalovereenkomst opgesteld van EUR 4000,00.

Het is de fractie bekend dat de kosten van dergelijke overeenkomst verhaald wordt, maar het is niet duidelijk hoe deze kosten tot stand zijn gekomen. De fractie heeft het college gevraagd of de kosten zoals berekend standaard kosten zijn, of dit werkelijke kosten zijn en of er een specificatie kan worden verzorgd. De fractie vraagt of er voor verenigingen zonder winstoogmerk een regel kan worden gemaakt zodat zij niet met de hoge kosten van de overeenkomst worden geconfronteerd.

Categorieen:
Westland Algemeen