Archief

Arbeidsproductiviteit kan omhoog

De arbeidsproductiviteit op tuinbouwbedrijven kan omhoog. Niet alleen door het verzuim nog verder terug te dringen, maar door het werkvermogen van de medewerkers op te krikken.

Stigas gaat de komende twaalf maanden het werkvermogen van duizend werkenden in de agrarische sectoren meten.

Het project is onder meer ingegeven door het feit dat de Nederlandse beroepsbevolking vergrijst. In de tuinbouw weegt dat extra door, omdat door de aard van het werk het verzuim onder werkenden ouder dan 45 sneller toeneemt dan in andere sectoren.

Categorieen:
Algemeen