Archief

Technische storing elektriciteitsmeters

De afgelopen twee weken heeft bij een aantal klanten de omschakeling van laag- naar hoogtarief niet correct gewerkt.

De storing, die snel werd onderkend, wordt veroorzaakt door een technisch probleem in de aansturing van één de metersystemen. Hierdoor sckakelden de meters gedurende een aantal dagen niet automatisch over naar het lage (dal)tarief. Op dit moment wordt gewerkt aan de oplossing en wordt waar mogelijk het tarief handmatig geschakeld.

Om te zorgen dat de getroffen klanten geen financiële schade van de storing ondervinden, zal Westland Infra passende maatregelen nemen.

Categorieen:
Westland Algemeen