Archief

Meer fietsen gestolen in de regio

Uit de update van Politie Haaglanden blijkt dat in de periode januari-september 2008 ten opzichte van dezelfde periode in 2007 het aantal fietsdiefstallen in de gemeente Westland met een stijging van drie procent nagenoeg gelijk gebleven is.

In absolute getallen vertegenwoordigt die stijging drie aangiften van fietsdiefstal. In de gemeente Midden-Delfland is met 17 aangiften het aantal fietsdiefstallen 46% procent gestegen.

Regiobreed steeg het aantal fietsendiefstallen echter met 66 procent.