Archief

Projecten Flowers & Food goedgekeurd

Het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV hebben subsidie toegekend aan de projecten 'Samenwerken aan de plustomaat', Bomen-on-demand' en 'Nationale Tuinbouw Management-en Innovatiegame'. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de ondernemers hun risicovolle innovaties daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Stichting Innovatie Flowers & Food staat voor de uitdaging structurele veranderingen in het tuinbouwcluster te ondersteunen, door te stimuleren dat verschillende ondernemingen met elkaar gaan samenwerken. Deze samenwerking wordt gedaan in innovatieprojecten gericht op markt en maatschappij. Het resultaat daarvan moet zijn dat het gehele tuinbouwcluster sneller, beter en duurzamer innoveert dan de concurrentie.

De ministers gaven hun toezegging voor financiƫle steun van 5 miljoen euro per jaar tot en met 2012.

Categorieen:
Algemeen