Archief

Samenwerking ziekenhuizen

Reinier de Graaf Groep en Sint Franciscus Gasthuis onderzoeken op welke wijze intensieve samenwerking mogelijk is.

Op woensdag 4 juli hebben beide Raden van Bestuur een intentieverklaring voor verkennend onderzoek ondertekend.

De huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals het nieuwe zorgverzekeringstelsel en de marktwerking, vormen de aanleiding voor de verkenning. De samenwerking tussen de ziekenhuizen uit Delft/Voorburg en Rotterdam biedt mogelijkheden om zowel de kwaliteit van zorg te verbeteren als de kosten te besparen en de marktpositie te versterken.

Uitgangspunt van de samenwerking is dat de identiteit van de afzonderlijke ziekenhuizen behouden blijft.

Een bestuurlijke fusie is onderwerp van het onderzoek. Ten aanzien van de zorg richt de samenwerking zich voornamelijk op toepassing van innovaties.

Categorieen:
Algemeen