Archief

Jaarrekening 2005 vastgesteld

De gemeenteraad van Westland heeft in een extra vergadering de Jaarrekening 2005 van de gemeente Westland vastgesteld.

Op het punt van rechtmatigheid heeft de accountant een verklaring van oordeelonthouding gegeven.

Dat betekent dat de gemeente nog niet heeft kunnen aantonen dat er in het hele jaar 2005 volgens de vereiste regels is gewerkt.

De jaarrekening is een middel waarmee het college van burgemeester en wethouders verantwoording aflegt aan de raad over het gevoerde (financiële) beleid in 2005 en waarmee de raad het gevoerde beleid ook in ruimere zin kan controleren.

Categorieen:
Westland Algemeen