Archief

Toespraak Van der Tak

Burgemeester Van der Tak heeft voorafgaand aan de stille tocht zaterdag de volgende toespraak voorgedragen:

In onze gemeente vond een mensonwaardig familiedrama plaats. Ik memoreer nog even wat er is gebeurd.

Een moeder en drie kinderen hebben door een steekpartij zeer ernstige verwondingen opgelopen. Omwonenden worden opgeschrikt. Wanneer zij polshoogte gaan nemen, zijn zij getuige van een niet voor te stellen misdrijf. Er wordt direct gereageerd door de getuigen, waardoor de hulpverlening snel ter plaatse was.

Helaas overlijdt de moeder van het gezin in het ziekenhuis. Het zusje van de zwaargewonde kinderen is ontsnapt aan het drama dat zich thuis voltrok omdat zij onderweg was naar school.

Het is verbijsterend, onbeschrijfelijk en diep tragisch wat zich hier heeft afgespeeld. Te meer omdat bekend werd dat de moeder aan haar verwondingen is overleden.

Diep geschokt ben ik dat dit in onze gemeente heeft kunnen plaatsvinden. Mijn intense medeleven gaat uit naar de slachtoffers, de familie, in het bijzonder de kinderen, die hun moeder door dit misdrijf hebben verloren.

Zij moeten verder, met de herinnering aan dit drama en het verlies van hun moeder.

Ik ben de getuigen dankbaar voor hun kordate optreden, anders was het verlies waarschijnlijk nog groter geweest. Ook wil ik mijn dankbaarheid uitspreken aan de meesters en juffen van de school voor hun menselijke begeleiding en zorgvuldige opvang. Dit mag ook gelden voor de betrokken hulpverleners.

En u ben ik dankbaar voor uw komst hiernaar toe. Het Westland is verbijsterd, ontsteld en diep geschokt. Dat dit in deze gemeenschap kan gebeuren, hier in Naaldwijk, zo dichtbij.

Vandaag willen we ons medeleven betuigen door stil te zijn en mee te lopen in een stille tocht. Dit is de allereerste keer dat we in Westland een stille tocht houden. Mag dit ook de laatste keer zijn? Want geweld, in welke vorm dan ook, huiselijk geweld, is niet te accepteren!

Het is werkelijk onaanvaardbaar dat deze onmenselijke daad is gepleegd. Als samenleving, als overheid en als rechtstaat mogen we dat niet tolereren. Dit kan niet en dit mag niet.

Vandaag, nu, zijn we stil. Onze aandacht gaan uit naar de slachtoffers: de familie en kinderen. Laten we hen opnemen in onze gemeenschap. Het is onze menselijke plicht om hen bij te staan en te helpen in hun ontwikkeling. Laat hen deelgenoot worden van onze hartverwarmende Westlandse mentaliteit.

Ik wil u vragen om enkele ogenblikken stil te staan bij de familie en het afschuwelijke drama dat hen heeft getrokken.

Dank voor uw aandacht.