Archief

Regels voor Ruimte klaar voor inspraak

De nieuwe nota Regels voor Ruimte van de provincie Zuid-Holland ligt ter inzage.

De nieuwe nota bevat ruim de helft minder regels en leidt tot kortere procedures en lagere administratieve lasten.

De streekplannen en de nota Regels voor Ruimte zijn het toetsingskader voor gemeentelijke regionale plannen. De herziening heeft ertoe geleid dat de nieuwe nota nog maar 70 hoofdregels kent die de provincie gebruikt om plannen te toetsen tegen 180 regels in de huidige Nota Planbeoordeling.

Categorieen:
Algemeen