Archief

Stankcode 1 voor geheel Rijnmond van kracht

De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft om 09.30 uur stankcode 1 voor de industrie in het gehele Rijnmondgebied uitgegeven.

Er zijn op de meldkamer van de DCMR vanmorgen 56 stankklachten gemeld. De klachten waren afkomstig van bewoners uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Hoek van Holland en Rotterdam.

Er kwamen ook stankklachten binnen van bewoners uit Naaldwijk, Monster en Delft. De klachten gingen over een lucht van olie, brand en uitlaatgassen. Code 1 is een voorwaarschuwing aan de industrie.

Bij code 1 moeten de bedrijven de actuele verlading van stinkende producten aan de DCMR opgeven. Verder moeten zij alert zijn bij stankverwekkende werkzaamheden.