Archief

Verbetering aangiftebereidheid

Winkelgebied De Tuinen in Naaldwijk gaat, samen met het bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk, fungeren als proeftuin om de aangiftebereidheid van ondernemers in kaart te brengen en te verbeteren.

Ondernemers doen te vaak geen aangifte van inbraak of aangiftes hebben niet het gewenste resultaat.

Eerst wordt nagegaan hoe de stand van zaken is en hoe de communicatie tussen politie en bedrijfsleven kan worden verbeterd.

De werkgroepen evalueren maandelijks de resultaten, aan het eind van het jaar moet dit een blauwdruk voor aangiftes opleveren.

Categorieen:
NaaldwijkAlgemeen