Archief

KNMI: “Steeds meer neerslag in Nederland�

Onderzoek van het KNMI heeft uitgewezen dat er in Europa de laatste jaren meer extreme neerslag voorkomt.

De basis voor dit onderzoek zijn de dagelijkse gegevens van ruim 200 weerstations in Europa en het Midden Oosten vanaf het jaar 1900 tot nu. Volgens het KNMI is het al langer duidelijk dat het klimaat wereldwijd warmer wordt en het is ook al langer duidelijk dat de neerslag toeneemt. Er is nu echter specifiek gekeken naar de meer extremere omstandigheden zoals koude en warme dagen en momenten van veel regenval. Volgens Dhr. Kleintak van het KNMI is specifiek gekeken naar de extremen die ieder jaar op nieuw lijken voor te komen. De regenoverlast in het Westland hoort daar ook bij. “De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat er de laatste jaren een toename is van bepaalde gebieden die telkens opnieuw getroffen worden door overlastâ€?, aldus Kleintak bij WOS Radio. De metingen tonen aan dat de neerslag in het zuiden van Europa steeds meer afneemt terwijl in het noorden steeds meer sprake is van een toename van neerslag.

De WLTO in het Westland voelt zich gesterkt door de uitkomsten van het onderzoek van het KNMI. Volgens Kees Duivestein, voorzitter van de WLTO-Westland, toont het onderzoek aan wat in tuinderskringen al langer gedacht en uitgesproken werd: het klimaat verandert. “Het wordt tijd dat op korte termijn maatregelen worden genomen. Wij blijven de zorg hebben dat de overlast zich weer herhaaldâ€?, aldus Duivestein.

Ook het Hoogheemraadschap voelt zich bevestigd in haar vermoeden dat er steeds meer neerslag komt. Volgens dijkgraaf Schouten werd al rekening gehouden met een verandering van het klimaat en de mogelijkheid dat er meer regen zou vallen. “We rekken het systeem zoveel mogelijk op naar wat wij de afgelopen jaren hebben ervaren aan regenâ€?, aldus Schouten. Binnen de waterschappen wordt ook druk discussie gevoerd over wat als normaal gehanteerd moet worden. Van extreme regenval kan worden gesteld dat die “eens in de honderd jaarâ€? voorkomt, maar dit kan ook bijgesteld worden naar aanleiding van onderzoek tot bijvoorbeeld “eens in de 50 jaarâ€?. Binnen de plannen voor het verbeteren van de maatregelen tegen het water in het Westland, het ABC Delfland plan, wordt een voorschot genomen op een ruime marge zodat toekomstige wateroverlast voorkomen kan worden. Volgens Schouten kunnen de plannen nu gefundeerd worden door het onderzoek van het KNMI. “Het ontbreken van gefundeerde cijfers was een zwakte in de analyse van het ABC Delfland plan, het klimaatrapport van het KNMI is koren op de molen van onze sombere verwachtingenâ€?, aldus de dijkgraaf. Er komt niet alleen steeds meer water naar beneden, maar het komt ook in grote hoeveelheden tegelijk. Volgens het hoogheemraadschap geven de uitkomsten van het onderzoek ook duidelijk aan dat er werk moet worden gemaakt van het creëren van extra waterberging in het Westland. De KNMI gaat nu zoeken naar de oorzaken van de extremen in het weer zodat er in de toekomst meer rekening mee gehouden kan worden. Het is duidelijk dat de uitstoot van activiteiten van de menselijke bevolking in de atmosfeer tot een verandering van het klimaat leidt, maar daarmee is nog niet verklaard waarom specifiek gebieden telkens opnieuw getroffen worden door grote hoeveelheden neerslag in één keer.

Categorieen:
Westland Algemeen