Archief

Ombudscommissie

De actiegroep tegen het sluipverkeer in Schipluiden heeft, samen met de politie, opnieuw een campagne bedacht om automobilisten te wijzen op hun rijgedrag.

De gemeenten Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande krijgen een gezamenlijke ombudscommissie.

Hierover hebben de gemeenteraden van de betrokken gemeenten onlangs een besluit genomen.

Alle gemeenten in Nederland moeten volgens de Algemene wet bestuursrecht een zogenoemde externe klachtenvoorziening hebben.

De commissie neemt een klacht in behandeling als de klager eerst een klacht heeft ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

De nieuwe ombudscommissie zal zich naar buiten presenteren als 'Ombudscommissie gemeenten Naaldwijk, 's-Gravenzande en Monster'.

Categorieen:
Monster Naaldwijk Algemeen