Archief

Evaluatie wateroverlast

Het Hoogheemraadschap van Delfland beschikte in september 2001 over een goed gemotiveerde calamiteitenorganisatie, die heeft aangetoond om te kunnen schakelen vanuit de reguliere organisatie naar een operationele organisatie.

Dat is één van de conclusies uit een onderzoeksrapport, waarin het functioneren van Delfland tijdens de wateroverlast van 2001 wordt beschreven.

Volgens de onderzoekers heeft Delfland gedegen en weloverwogen beslissingen genomen om de wateroverlast het hoofd te kunnen bieden.

Uit eerder onderzoek van de provincie Zuid-Holland kwam eveneens naar voren dat Delfland niets te verwijten viel.

Het evaluatierapport staat op de agenda van de Verenigde Vergadering van het Algemeen Bestuur van Delfland op 25 april.

Categorieen:
Algemeen