Archief

Ben & Sem en het Anker uit De Lier

De geruchtmakende foto van het beeld 'De Druivenkrentster' op een gemeentewerf in De Lier heeft een onverwacht bijkomend effect. Op die foto is namelijk ook een groot anker te zien. Dat anker zou afkomstig zijn uit de M.A. de Ruyterstraat in De Lier, waar het was weggehaald wegens herindeling van de straat.

De gemeenteraadsfractie van Westland Verstandig, die vorige week het 'afdanken' van De Druivenkrentster aan de kaak stelde, zegt naar aanleiding van die foto benaderd te zijn door inwoners van De Lier. Deze bewoners zouden al heel lang hebben getracht om het Anker weer terug te laten plaatsen. "De gemeente gaf steeds aan dat het Anker zoek geraakt was", aldus de fractie.

Westland Verstandig vraagt het college van B en W of het bereid is om het Anker terug te brengen naar de M.A. De Ruyterstraat.

Categorieen:
De Lier Westland Ben & Sem