Archief
Tiny van der Meer

Tiny van der Meer

'Kom met investeringsagenda voor landschap Midden-Delfland'

Er moet voor de langere termijn een investeringsagenda komen voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Die oproep deed Anneklaar Wijnants namens Natuurmonumenten vrijdag tijdens de 'Dag van het Landschap'.

Er waren diverse sprekers naar het provinciehuis in Den Haag gekomen, om te bespreken hoe het ervoor staat met het Midden-Delflandgebied en hoe we het gebied kunnen behouden en versterken.

Midden-Delfland heeft dit jaar vier jaar de status van Bijzonder Provinciaal Landschap. Die status heeft de provincie Zuid-Holland afgegeven voor acht jaar. Die periode is dus halverwege. Adviseur Harm Veenenbos had in het kader daarvan een 'halfwegevaluatie' gemaakt, met de titel 'Mag het een onsje meer zijn?'.

Uit die evaluatie komt naar voren dat de erkenning van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap een belangrijk signaal is geweest van waardering en aanmoediging. Het landschap geldt als rustpunt tussen de steden Den Haag en Rotterdam, waar absoluut niet mag worden gebouwd. Veenenbos stelt echter wel dat er wat meer inspanningen gedaan mogen worden. Zo moet het BPL een duidelijke plek krijgen in het provinciaal beleid. Ook is er behoefte aan meer integraliteit en organisatiekracht.

Langere termijn

Namens Natuurmonumenten zei Wijnants vrijdag dat er ook moet worden gekeken naar de langere termijn door het opstellen van een investeringsagenda. "Ik wil de provincie oproepen om samen richting het Rijk te stappen om structureel geld binnen te halen voor investeringen, maar vooral ook beheer van het landschap."

Cees Veerman

Oud-minister Cees Veerman legde in zijn verhaal een link met de stikstofdiscussie, waarin boeren die veel stikstof uitstoten gedwongen worden om te stoppen met hun bedrijf. "Je kunt boeren niet dwingen. Je kunt ze overtuigen dat er verandering moet zijn", aldus Veerman. "Dat is in de allereerste plaats door met ze te praten en te vragen wat ze willen. En een overheid die zegt: 'Ik heb hier geld. 25 miljard heb ik hier in mijn tas en nu kom ik vragen of je wilt opkrassen', dat is niet de goede benadering."

"Een samenleving is een organisch geheel van mensen die met elkaar in dit kleine landje samen moeten komen tot een nieuwe verhouding tussen landbouw, voedselproductie, natuur en recreatie. En hoe moet je dat nou doen? Midden-Delfland doet dat al een beetje. En dat is te prijzen."