Archief
Archief WOS

Archief WOS

Gemeentelijke woonlasten Westland voor huurders mogelijk iets omlaag

In Westland zullen de gemeentelijke woonlasten volgend jaar ongeveer op het niveau van 2022 blijven, met mogelijk een kleine daling voor huurders.

Dat is vanochtend aangekondigd door het college van burgemeester en wethouders in de begroting voor 2023. Er wordt nu een stijging van de woonlasten van circa 0,5 procent voorzien voor een meerpersoonshuishouden in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde. De woonlasten voor huurders zouden zelfs met circa 0,7 procent kunnen dalen.

"De begroting is meerjarig sluitend en vormt een stevige basis voor de toekomst", aldus het college.

Collegewerkprogramma

Tegelijk met de begroting voor 2023 is ook het Collegewerkprogramma (CWP) voor de periode 2022-2026 aangeboden. Daarin ligt de focus van het college onder meer op: betaalbaar wonen voor mensen die deel uitmaken van of bijdragen aan de Westlandse samenleving, een veilige en groene leefomgeving en passende hulp voor iedereen die dat nodig heeft.

Ambities

Tot de ambities van B en W behoort de realisatie van vijfhonderd starterwoningen en kleinschalige woonzorgzones. "Bouwen doen we op de eerste plaats voor onze woningzoekenden, waarbij starters een belangrijke doelgroep vormen. Op geschikte locaties realiseren we zo snel mogelijk gemengd flexwonen, wat wil zeggen dat bijvoorbeeld starters, mensen met een urgente woonbehoefte en statushouders buren van elkaar zijn", zo wordt toegelicht.

Bij het World Horti Center in het zogenoemde Floragebied wordt een al jarenlang voorgenomen campus ontwikkeld, waar ook woningen voor onder anderen jongeren, starters en studenten en voorzieningen voor het openbaar vervoer kunnen worden gerealiseerd.

Het Collegewerkprogramma 2022-2026 en de programmabegroting 2023-2026 zijn te vinden op Gemeentewestland.nl/begroting. De behandeling van deze stukken door de gemeenteraad staat gepland voor 9 november.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland