Archief

Bewoners Van Spilbergenstraat: 'Slopen is bezopen!'

In een volgepakte sporthal in de Hoekstee in Hoek van Holland lieten bewoners van de Van Spilbergenstraat er donderdagavond geen misverstand over bestaan: zij zullen tot het uiterste strijden om sloop van hun woning te voorkomen.

De bijeenkomst was georganiseerd door de dorpsraad van Hoek van Holland. Aanwezig waren de bewonersvereniging 010, Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam. De rol van de dorpsraad blijft in deze beperkt tot het leveren van ongevraagd advies aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Niet de focus leggen op een postzegel.

Bewoners Van Spilbergenstraat

25 woningen in de Van Spilbergenstraat moeten worden gesloopt om plaats te maken voor 42 appartementen die onder meer de doorstroom in de sociale huursector moeten bevorderen. De bewoners vinden dit niet te verteren en snappen niet waarom er niet op andere plaatsen gebouwd wordt om meer woonruimte te maken. "Niet de focus leggen op een postzegel maar bouwprojecten doorpakken die al langer dan 10 jaar lopen!" Daarmee doelen zij op bouwen in het toekomstige Lemairepark en op de Langeweg.

Woningbouwvereniging Hoek van Holland gaf aan dat zij alleen bouwplannen kunnen maken voor locaties waarvan zij de grond in handen hebben. Projectmanager Oosterloo van de gemeente Rotterdam legde op zijn beurt uit dat het realiseren van bouwplannen nu eenmaal veel tijd vergt.

'Brede toetsing'

Tijdens de zogenoemde 'brede toetsing' liepen de emoties hoog op. De bewoners zijn het niet eens met de sloop en krijgen ook niet de garantie dat zij een woning terugkrijgen in Hoek van Holland. Ook al gaf de directeur van WVH, Marcel Korthorst, aan dat hij zich honderd procent zal inzetten om de bewoners met voorrang een andere woning in Hoek van Holland aan te bieden.

WVH gaat na de bijeenkomst opnieuw in gesprek met de bewoners van de Van Spilbergenstraat. De dorpsraad gaat zich beraden over het advies dat zij zal geven aan de gemeente Rotterdam.