Archief
Erwin Grootscholten

Erwin Grootscholten

Den Haag bereidt zich voor op dreigende werkloosheid arbeidsmigranten

De gemeente Den Haag maakt zich zorgen over de gevolgen van de afbouw van de productie in het Westland.

Door de hoge gasprijzen is een flink aantal tuinders van plan deze winter de productie stil te leggen. Ze hebben dan ook geen personeel nodig, met als gevolg dat veel arbeidsmigranten hun baan kwijt raken en mogelijk ook hun huis. "Daar gaan we ons op voorbereiden", zegt de Haagse wethouder Martijn Balster.

Westlandse uitzendbureaus maakten begin deze week bekend dat zij verwachten dat de vraag naar arbeidsmigranten de komende maanden met minimaal 75 procent zal afnemen. Dat komt omdat steeds meer kwekers hun productie verlagen of helemaal stilleggen. Vooral in de wintermaanden gaat dat grote gevolgen hebben.

"Veel kwekers gaan door met produceren doordat er nog genoeg zonlicht is", vertelt Brian Lexmond van NL Jobs, de grootste uitzender voor de Westlandse kassen. "Maar voor de herfst zijn de vooruitzichten heel anders".

Terug naar het moederland

Dat kan voor de werknemers grote gevolgen hebben. Ze zijn niet alleen hun baan kwijt, maar hebben ook geen onderdak meer. Veel uitzendbureaus bieden namelijk een soort pakket aan van werk en onderdak. Een deel van de arbeidsmigranten keert als gevolg hiervan terug naar het moederland, is de verwachting in Westland én Den Haag, waar veel van de werknemers wonen.

Maar toch is de stad daar niet gerust op, vertelt de Haagse wethouder Balster. "Want het kan natuurlijk ook zijn dat een deel van de mensen zonder woning achterblijft in Den Haag. Daar maken we ons zorgen om en daar gaan we ons zo goed als we kunnen op voorbereiden".

Rechten en plichten

Zo gaat de gemeente Den Haag de arbeidsmigranten wijzen op hun rechten en plichten, onder meer op het gebied van wonen. "Zodat ze weten wat er op hen afkomt", legt Balster uit. Dat gebeurt samen met de organisaties in Den Haag die de arbeidsmigranten ondersteunen. Verder zorgt de gemeente ervoor dat de plekken waar de werknemers informatie kunnen krijgen, goed bereikbaar zijn.

Ook wil Den Haag samen met het Rijk gaan kijken wat er kan worden gedaan voor arbeidsmigranten die dakloos raken en niet terug kunnen. Officieel mogen die nu niet naar de maatschappelijk opvang voor daklozen. Een uitzondering op die regel werd tijdens de lockdowns vanwege corona wel gemaakt.

Terug naar het land van herkomst

Volgens de wethouder wil Den Haag nu gaan kijken hoe deze zogeheten 'niet-rechthebbenden' zo goed mogelijk kunnen worden begeleid naar het land van herkomst. Maar eventueel wil Den Haag ze ook hier helpen. Dat is nu nog lastig, erkent hij.

"Mensen hebben vaak geen recht op voorzieningen omdat ze niets hebben opgebouwd. Dat hebben we in de coronaperiode ondervangen door opvang te regelen, onder andere met geld van het Rijk. Maar er ontstaan soms heel ingewikkelde situaties. Ons uitgangspunt is natuurlijk altijd dat mensen niet op straat terecht komen. Als mensen echt niet terug kunnen, gaan we iets verzinnen om ze van straat te houden".

Geld vanuit het Rijk

Daarbij heeft Den Haag wel hulp van het kabinet nodig, zegt Balster. "In de coronaperiode heeft het Rijk de gemeente ook financieel ondersteund. Dat zal ook moeten als de problematiek zich nu weer gaat voordoen". Volgens de Haagse wethouder bereidt het Rijk nu ook maatregelen voor. Binnen afzienbare tijd zou er een plan moeten komen. "Daar kijken we naar uit en we proberen als gemeenten ook een steen bij te dragen".

Categorieen:
Nieuws Algemeen Westland