Archief

Voorgenomen woonpark aan Zijdijk wordt kleiner

Het voorgenomen woonpark voor 208 arbeidsmigranten aan de Maasdijk (bij de Zijdijk) in 's-Gravenzande zal kleiner worden.

Wethouder Pieter Varekamp van de gemeente Westland heeft vandaag bekendgemaakt dat de lopende vergunningaanvraag door de initiatiefnemer is ingetrokken. Dit is de uitkomst van "een constructief overleg over de ingediende vergunningaanvraag", aldus de wethouder.

Varekamp vervolgt: "De nieuwe aanvraag zal uitgaan van een kleiner aantal te huisvesten arbeidsmigranten en de ruimtelijke inpassing van de woonunits zal worden verbeterd. Hiermee verwachten de initiatiefnemer en gemeente tegemoet te komen aan de zorgen die omwonenden hebben uitgesproken met betrekking tot de leefbaarheid in de directe omgeving".