Archief
Thierry Schut Fotografie

Thierry Schut Fotografie

Vijftig glastuinders in regio zorgen voor droge voeten

Het project Rainlevelr heeft in 2021 een aantal van vijftig deelnemers bereikt.

Binnen Rainlevelr zorgen glastuinders in de regio voor droge voeten bij hevige regenval. Wanneer het Hoogheemraadschap van Delfland een zware bui verwacht, lichten zij de aangesloten kwekers in. Deze tuinders kunnen dan tijdig water uit hun bassin lozen. Door die lagere waterstand in de bassins is er tijdens de regenval de broodnodige extra waterberging aanwezig.

Het project is in 2012 begonnen als proef in de Maasdijkse Oranjepolder en daarna uitgebreid naar meer tuinders in het Delfland-gebied. De vijftig deelnemers zijn samen goed voor 281 hectare glas. Dat is ongeveer 7 procent van het totaal in de regio.

Vorig jaar maakten we deze reportage over het project: