Archief
Vockestaert

Vockestaert

Boerenwandelpaden eerder dicht

De Boerenwandelpaden en het Voddijkpad in Midden-Delfland gaan vanaf dit jaar twee weken eerder dicht voor wandelaars: op 1 maart in plaats van 15 maart.

In Midden-Delfland is op verschillende plekken gelegenheid te wandelen door het weiland van boeren. In het voorjaar zijn deze weilanden ook de broedgebieden van weidevogels zoals de kievit. Die beginnen steeds vroeger met het zoeken van een geschikte nestplaats en het leggen van eieren. In 2019 werd het eerste kievitsei zelfs al in februari gevonden. Om deze reden is het belangrijk dat er al eerder rust komt in het weiland, zodat de weidevogels niet onnodig verstoord worden.

Het Doelpad en Dijkpolderpad bij Maasland zijn vooralsnog niet gesloten in het broedseizoen en alleen op deze twee paden zijn honden toegestaan. Wel is het van groot belang dat honden, ook rustige, op deze paden aan de lijn worden gehouden. Op plekken waar honden door het weiland lopen, gaan weidevogels niet broeden. Ook is de kans groot dat ze hun nest verlaten als ze door een hond worden opgeschrikt.

Als de meeste kuikens kunnen vliegen, zijn wandelaars weer welkom op de wandelpaden. De Boerenwandelpaden openen op 15 juni. Het Voddijkpad in de Klaas Engelbrechtspolder opende voorheen pas op 15 juli, maar vanaf dit jaar is dat vanaf 1 juli.