Archief
Waterman Natuurlijk

Waterman Natuurlijk

Waterman heeft zekerheid tot juni 2023

Zwembad De Waterman in Wateringen heeft alvast de garantie dat het tot 1 juni 2023 open kan blijven.

Burgemeester en wethouders van Westland hebben besloten het huurcontract tot die datum te verlengen. Zij doen dat onder meer op basis van een onderzoeksrapport, dat uitwees dat De Waterman financieel goed presteert. Voor de realisatie van de tweede fase van de modernisering moet nog gewerkt worden aan een toekomstbestendige exploitatie.

Voor de eerste fase van de modernisering heeft de gemeente geld beschikbaar gesteld, maar vanwege praktische omstandigheden - waaronder de niet-beschikbaarheid van materialen - is die uitgesteld tot komend najaar. Deze eerste fase omvat de vernieuwing van het bad, de tweede fase betreft vernieuwing van kleedhokjes en de entree van het complex.

Wethouder Pieter Varekamp is positief gestemd, want in tegenstelling tot de landelijke trend, kent De Waterman stijgende bezoekersaantallen. “Er is overigens geen zwembad in ons land dat zonder exploitatiesubsidie draait”, aldus Varekamp.

Er wordt onderzocht of de financiële basis van De Waterman kan worden verbreed door het stimuleren van medegebruik van de faciliteiten van het complex. Dat gebeurt al door een dansclub, maar er zijn volgens de wethouder ook andere potentiële gegadigden.