Archief
WOS

Definitief streep door Erasmusvaart

Er komt geen Erasmusvaart op de grens van Wateringen en Den Haag. De 50 miljoen euro, die de aanleg naar schatting zou kosten, is te veel geld voor wat het uiteindelijk zou opleveren.

Nadat het Hoogheemraadschap van Delfland eind september vorig jaar al had laten weten niet meer het voortouw bij de realisatie van de vaart op zich te willen nemen, hebben Westland en Den Haag besloten de stekker maar helemaal uit het project te trekken.

Vanaf 2018 hebben de beide gemeenten, samen met het hoogheemraadschap en de Provincie Zuid-Holland, bekeken of de Erasmusvaart een goed plan was. De voorgenomen reconstructie van het kruispunt Erasmusweg-Wippolderlaan was de aanleiding om te kijken of tegelijkertijd de waterhuishouding kon worden verbeterd, er een recreatieve vaarroute tussen Westland en Den Haag kon komen en de kwaliteit van de leefomgeving kon worden verhoogd met het oog op de beoogde nieuwbouw daar.

Alle partijen stellen nu dat de extra waterberging die de Erasmusvaart creëert, nauwelijks effect heeft op het bergende vermogen van het watersysteem. En een verbeterde waterafvoer kan alleen maar worden bereikt in combinatie met een verbeterde doorstroom naar gemaal Schoute in Scheveningen en in zeer extreme situaties. Er zijn veel goedkopere alternatieven, zoals het vergroten van gemaal- en bergingscapaciteit, die hetzelfde bereiken, zo is de conclusie.

De mogelijkheid van een vaarroute tussen Westland en Den Haag was eigenlijk van het begin af aan al twijfelachtig. Er zou dan een brug in de Wippolderlaan moeten komen direct naast de (komende) ongelijkvloerse kruising met de Erasmusweg. Voor een ongehinderde doorvaart zou die brug zo hoog moeten worden dat dit zou leiden tot grote verkeerstechnische problemen. Dat vinden alle partijen onwenselijk. Bovendien zou Westland opdraaien voor de kosten van een dergelijke brug.