Archief
Google Earth-WOS

Google Earth-WOS

Duurzaam bedrijventerrein moet goed zijn voor ruim 800 banen

Het initiatief voor een duurzaam bedrijventerrein op de locatie van Loswal 'De Bonnen' aan de Hoeksebaan zou op termijn meer dan 800 banen moeten opleveren.

Dat is donderdagavond aangekondigd tijdens een presentatie voor de gebiedscommissie van Hoek van Holland. Genoemde locatie, een voormalig slib- en zanddepot ligt tussen bedrijventerrein De Kulk en het complex van Renewi.

Het gebied heeft een oppervlakte van 27 hectare, waarbinnen 17 hectare bebouwd zou kunnen worden. Het bedrijventerrein moet een groene omkadering krijgen, waarbij er met name aan de kant van de Bonnenpolder een brede groenstrook komt, met een hoog groen talud. Deze groenstrook is mede bedoeld als een recreatieve verbindingszone tussen de Haakweg en de Oranjebonnen.
Gezien de mogelijke komst van 800 tot 1000 werknemers en de nabijheid van de toeristische trekpleister Maeslantkering wordt al hardop nagedacht over de haalbaarheid van een metrohalte.

Er moeten op het terrein bedrijven komen op het gebied van de distributie en opslag van agrarische goederen en ook bedrijven die zich richten op hoogwaardige recyclingactiviteiten.
In 2019 is het initiatief voor een duurzaam bedrijventerrein aangekaart bij de gemeente Rotterdam en afgelopen najaar is een haalbaarheidsstudie verschenen.

Verkeer en geluid

Vanuit de gebiedscommissie is aangedrongen op nader onderzoek naar de effecten op het verkeer op de Hoeksebaan, onder meer in verband met de piekdruktes rondom de locatie Stena Line, mede in combinatie met het metroverkeer.
Vanwege de hogere ligging van het betreffende terrein is ook gevraagd om nader te bezien wat dat betekent voor de geluidsbeleving in de polder. Loswal 'De Bonnen' gaat binnenkort in gesprek met organisaties als ‘Natuurmonumenten’ en Het Zuid-Hollands Landschap.

De stichting is de laatste reeks van jaren vooral actief geweest met het steunen van maatschappelijke initiatieven in de regio.