Archief

Westland wil acties opruimen zwerfval uitbreiden

Het college van burgemeester en wethouders van Westland wil de huidige opruimacties op het gebied van zwerfafval helpen uitbreiden.

Daarmee haakt het college in op een initiatiefvoorstel dat op 21 december door de gemeenteraadsfractie van Westland Verstandig naar buiten is gebracht.

Dat initiatiefvoorstel, 'Kom in actie tegen zwerfafval', zal op 8 februari worden besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad. Het college stelt in een brief aan de raad: "Wij vinden het initiatiefvoorstel zeer sympathiek. Daarom stellen we voor aan te sluiten bij wat we nu al doen en willen we lopende initiatieven uitbreiden. Daarover willen we met bestaande initiatiefnemers van opruimacties in gesprek en nemen we - indien nodig - aanvullende maatregelen om hen nog beter te ondersteunen.”

Het is volgens het college niet mogelijk om het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig voor 100 procent te volgen of uit te voeren. Motivering: "Dat kost meer geld dan dat we aan middelen beschikbaar hebben."

Vrijwilligers

In het kader van de landelijke zwerfvuilvergoeding is de gemeente in 2019 een grondstofjuttersactie op het Westlandse strand gestart. Daarbij zamelen vrijwilligers met een speciale jutterstas zwerfvuil op het strand in en ontvangen zij bij het inleveren van een volle tas een bedankje. Op dit moment kijken we of deze actie ook kan worden toegepast in de kernen.

"Daarnaast starten we dit jaar een campagne om meer aandacht te vragen voor wat mensen zelf kunnen bijdragen in het schoonhouden van hun omgeving", kondigt het college aan. "De vrijwilligers die we hierbij betrekken, faciliteren we - dit kan direct starten - met grijpers en zakken. Ook zetten we op verzoek de Westland Schoon-aanhanger in.

In zowel Naaldwijk als De Lier zijn er vrijwilligers actief met wie de gemeente in gesprek gaat. "Op die manier willen wij leren van hun ervaringen. In diezelfde gesprekken bekijken we hoe we vrijwilligers verder kunnen ondersteunen en of er mogelijkheden zijn voor een proef en hoe die eruit kan en moet zien", zo wordt verklaard.

De Westland Schoon-aanhanger

In de Westland Schoon-aanhanger zijn materialen voor ongeveer 50 personen aanwezig, zoals afvalgrijpers, vuilniszakken, afvalringen, bezems, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalcontainers voor de volle vuilniszakken. Alle inwoners kunnen de aanhanger via de website of telefonisch contact met de gemeente reserveren voor hun opruimactie.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland