Archief
archieffoto WOS

Twijfels bij onderbouwing herziening gewraakt bestemmingsplan

Of de nieuwe herziening van het bestemmingsplan Honderdland fase 2 in Maasdijk een eventuele toetsing door de Raad van State kan doorstaan, is nog maar de vraag.

Dat kwam dinsdagavond naar voren in een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad. De meerderheid van de raad wil wel akkoord gaan met de argumenten van het college van B en W, maar er blijken her en der twijfels te bestaan.
Niet alleen Peter Duijsens (Westland Verstandig), een ervaren jurist, maar ook René Lelieveld (GBW) en Nico de Gier (PvdA) zijn er niet gerust op. En dat geldt eigenlijk ook voor Jaco Eeltink (CDA). "Het is een soort juridisch koorddansen. Het is de vraag of we nu het eind van het koord halen", zei Eeltink.

De 2e herziening van het bestemmingsplan Honderdland fase 2 moet er komen op last van de Raad van State. In oktober oordeelde dat (hoogste) rechtscollege dat er in de Westlandse gemeenteraad sprake was geweest van inconsequente besluitvorming. Er was immers aan NL Jobs toestemming verleend voor de bouw van een arbeidsmigrantenhotel, waar dat voor concurrent Westbrick niet mogelijk was. Daarom moet in een nieuwe herziening van het bestemmingsplan worden aangegeven waarom op de door Westbrick verworven locatie(naast de McDonald's) geen logiesgebouw mag komen.

'Geen uitzendbureau'

Een van de argumenten van het college om Westbrick af te wijzen,is dat deze projectontwikkelaar geen gecertificeerd uitzendbureau is en derhalve geen praktisch belang heeft bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Steunraadslid Maxim van Ooijen (D66) merkte op dat de ontwikkelaar van het arbeidsmigrantencomplex in project Elsenbosch (op de grens van Naaldwijk en Honselersdijk), ook geen uitzendbureau is. "Ja, maar daar zijn wel allerlei onderzoeken aangeleverd", reageerde wethouder Cobie Gardien.

Peter Duijsens overweegt het opstellen van een wijzigingsvoorstel met betrekking tot de argumentatie van het college om deze "iets kiener in elkaar te schuiven dan nu het geval is".
Hij stelde dat er bij het opstellen van deze 2e herziening van dit bestemmingsplan geen sprake is van een blanco situatie. Dat werd door wethouder Gardien bestreden. “Dit is niet een nadere motivering. Dit is een volledig nieuw besluit", reageerde zij. Daar dong Duijsens op zijn beurt weer op af. "We zitten in een bestaande situatie, want wij moeten de overwegingen van de Raad van State meewegen", aldus het raadslid.

Uiteindelijk vonden vrijwel alle fracties het voorstel een zogeheten 'hamerstuk' voor de raadsvergadering van 25 januari. Echter, Duijsens maakte nog wel een voorbehoud.