Archief
Signbiblio

Signbiblio

Ook sluitende begroting in Westland, Maassluis en Rotterdam

Na Midden-Delfland hebben ook de colleges van B en W in de andere regiogemeenten een sluitende begroting voor 2022 gepresenteerd.

Midden-Delfland kwam er vorige week mee, Maassluis eind dinsdagmiddag en Westland en Rotterdam (Hoek van Holland) in de loop van woensdag.

In Westland blijven de woonlasten gelijk aan die in 2021, dat wil zeggen voor de inwoners die geen woning in bezit hebben. Voor de bezitter van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde stijgt de ozb-heffing (onroerendezaakbelasting) volgend jaar met 4 euro naar 316 euro.
Dat zelfde bedrag staat ook in de ‘Begroting in één oogopslag’ van Maassluis. Da’s toeval, want in Westland is de verhoging louter de inflatiecorrectie, terwijl in Maassluis een nieuwe rekenmethode is ingevoerd. Die leidt daar tot een stijging van de ozb met 2,4 procent in 2022.

In Midden-Delfland wordt de systematiek voor de berekening van ozb gewijzigd. Woningbezitters hoeven hierdoor vanaf 2022 minder ozb te betalen dan volgens de oude rekenmethode, aldus B en W. De verhoging bedraagt volgend jaar 3 procent.

Zowel in Westland als in Maassluis en Hoek van Holland blijft de afvalstoffenheffing volgend jaar op het peil van nu. In Midden-Delfland daalt het tarief voor de afvalstoffenheffing met 4 procent, de rioolheffing zakt daar 8 procent.