Archief
Archief WOS

Provincie niet blij met Westland om statushouders

De gemeente Westland loopt ver achter bij het huisvesten van statushouders. Commissaris van de koning Jaap Smit reageerde 'knorrig' volgens wethouder Ben van der Stee.

Dat gebeurde in een overleg van de provincie met de directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en gemeenten in Haaglanden. Op dit moment haalt de gemeente 38 procent van de doelstelling. In het eerste kwartaal van 2021 hadden er minimaal 45 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) gehuisvest moeten worden in de gemeente, maar het werden er 21.

Van der Stee, wethouder Wonen, liet in februari al weten de hele taakstelling van 85 in het eerste half jaar niet te halen. Die taakstelling lag ook fors hoger dan de taakstelling van het eerste half jaar in 2020. Die was 34. Het als minimum gestelde 45 is dus ook niet gehaald. Van der Stee gaf aan dat hij de woningen niet heeft om zo veel statushouders te huisvesten.

In mei volgde een schrijven van Gedeputeerde Staten met het verzoek alles op alles te zetten om alsnog de taakstelling te halen. Van der Stee heeft eind vorig jaar samen met een aantal collega-wethouders Wonen al een brief naar het ministerie gestuurd dat de taken niet te halen zijn. In die brief hebben zij ook verzocht om aanpassing van de methode om het aantal te huisvesten statushouders te bepalen. Maar dat ziet het ministerie niet zitten; de taakstelling blijft gekoppeld aan het inwonertal.
In heel Zuid-Holland zijn er in totaal 37 gemeenten die hun taakstelling niet halen.

Categorieen:
Nieuws Politiek Westland