Archief

Veel zorgen over verkoop recreatieoord: raad krijgt tientallen brieven

Het voornemen van het college van B en W in Rotterdam om het recreatieoord in Hoek van Holland te verkopen, heeft onder de 'bewoners' veel losgemaakt.

In aanloop naar de commissievergadering van morgen heeft de gemeenteraad een dertigtal brieven vol zorgen, vragen en adviezen gekregen van huisjeseigenaren, de Recreanten Advies Raad en zelfs de gemeentelijke ombudsman.

De bewoners kregen op 3 november, enkele dagen na de wintersluiting van het oord, een brief waarin de verkoop werd aangekondigd. Rotterdam wil niet meer garant staan voor het oplopende tekort en vindt dat het recreatieoord toe is aan vernieuwing en modernisering.

Dat is niet goed gevallen bij de bewoners zelf, die zich gepasseerd voelen omdat met hen niet is overlegd. Ze zijn bovendien bang dat de nieuwe eigenaar de contracten met de huisjeseigenaren verbreekt en de huidige huisjes worden vervangen door nieuwe, moderne, standaardwoningen zoals die ook op veel andere parken staan.

Morgen spreekt de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het voorstel. In december moet de raad er een besluit over nemen. Briefschrijvers hopen dat raadsleden tegen het voorstel stemmen of in elk geval om meer tijd vragen. "Het is nog niet te laat om een vergissing te herstellen", schrijft een van de bewoners dan ook.