Archief
Archief WOS

Archief WOS

Onderhandelingen over nieuwe cao glastuinbouw vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao in de sector glastuinbouw zijn vastgelopen. Er bestaan tussen werkgevers en werknemers onoverkomelijke verschillen van inzicht over de toepassing van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De regering wil met die wet de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Onder meer oproepkrachten hebben meer zekerheid gekregen.

In voorkomende gevallen bestaat er de mogelijkheid om bij het sluiten van cao's afspraken te maken die afwijkingen van de wet inhouden, bijvoorbeeld ten aanzien van seizoensmatig werk. De werkgevers in de glastuinbouw zien daar noodzaak toe, de vakbonden FNV en CNV willen dat beperkt houden.

Seizoenswerk

Dat de WAB - die begin dit jaar van kracht werd - een belangrijke invloed op deze sector heeft, blijkt wel uit de cijfers van de werkgelegenheid. Op jaarbasis werken er 125.000 mensen in de glastuinbouw, van wie er 50.000 seizoenswerk doen. De WAB is in relatie tot werknemers die puur en alleen worden ingeschakeld voor het échte seizoenswerk, voor de werkgever een ordinaire kostenstijging, stellen de werkgevers. "Immers, als er geen werk is, kan een werkgever geen contract voor onbepaalde tijd aanbieden", motiveren zij.

Een ander voorbeeld: Sinds begin dit jaar moeten werkgevers oproepkrachten minstens vier dagen van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen die vier dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. Werkgevers wilden die verplichting tot loonbetaling bij afzegging van een oproep terugbrengen van vier dagen naar één dag.

De vakbonden waren bereid om, onder voorwaarden, studenten en scholieren van de WAB uit te zonderen. Maar volgens de werkgevers bleek er daarnaast weinig begrip voor de situatie dat het werk, door bijvoorbeeld late levering van materiaal uit het buitenland, weleens een dag later kan beginnen.

Namens de werkgevers stelde Ilse Lensink, dat de hoofdbesturen van FNV en CNV "een blokkade leggen om het werk in de seizoenen op een fatsoenlijke manier georganiseerd te krijgen".

'Ver gegaan in meedenken'

Werknemersorganisatie CNV zegt: "De bonden zijn ver gegaan in meedenken over afwijkingen van de WAB (o.a. over verplichting aanbieden contract en afzeggen dienst door werkgevers binnen vier dagen voor aanvang werk), omdat wij erkennen dat er ook sprake is van piekarbeid in de branche, maar dit was voor werkgevers blijkbaar niet voldoende."

Het CNV bevestigt dat het voor de vakbonden onacceptabel was, om akkoord te gaan met de optie dat het werk na een gedane oproep 24 uur naar achteren kan worden verschoven. Verder is de werkgeverswens om de afwijkingen van de WAB structureel in te voeren, afgewezen. De vakbonden wilden akkoord gaan met de duur van een jaar, omdat de consequenties van de WAB nog niet goed te overzien zijn.

Zowel de werkgevers- als de werknemersorganisaties gaan nu hun achterban raadplegen.

Categorieen:
Economie