Archief

Bedrijventerreinen luiden de noodklok

De ondernemers op de agrologistieke bedrijventerreinen in Westland hebben in een brief aan de gemeente de noodklok geluid. Het faciliteren van bedrijven en het vlot afgeven van vergunningen is volgens hen namelijk ver beneden de maat. De manier van werken door het gemeentelijk apparaat frustreert in hoge mate de voortgang van de bedrijfsontwikkelingen. Nieuwbouwplannen lopen vast in ambtelijke processen en procedures.

De voorzitter van de Cluster Agrologistieke Bedrijventerreinen Westland, voormalig minister Karla Peijs, vraagt in de brief op korte termijn een gesprek met het college van B en W om hiervoor een oplossing te vinden. "Deze situatie is onhoudbaar." Volgens de ondernemers zou er een 'uitstekende samenwerking' tussen gemeente en ondernemers moeten zijn, maar laat de medewerking en het meedenken van de gemeente op verschillende niveaus sterk te wensen over.

"Het lijkt of elke wil ontbreekt om mee te denken in oplossingen. We hebben het hier dan niet alleen over de nieuwbouwplannen maar ook over het enorme gebrek aan ruimte om op een verantwoorde en gezonde manier bedrijven te kunnen ontwikkelen. Besluiteloosheid in het ambtelijk apparaat en wellicht ook bij u, wethouders, is de doodsteek voor het unieke ondernemerschap dat Westland kenmerkt", schrijft Peijs in de brief.

GemeenteBelang Westland wil de brief, die begin december naar het college is gestuurd, op de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie EFO aan de orde stellen. Volgens Herwi Rijsdijk, directeur ABC Westland in Poeldijk, is er inmiddels een eerste gesprek geweest met wethouder Varekamp. Rijsdijk heeft 'goede hoop' dat de situatie verbetert.

De wethouder geeft in een schriftelijke reactie toe dat het vaak te lang duurt, voordat bedrijven kunnen uitbreiden. "Daarom zijn we bezig om de dienstverlening te stroomlijnen, zodat bedrijven sneller weten waar ze aan toe zijn. Dat is belangrijk voor ons glastuinbouwcluster. We gaan binnenkort verder in gesprek met Cluster Agrologistieke Bedrijventerreinen om de knelpunten op korte en lange termijn aan te pakken."