Archief

Midden-Delfland wil ondermijning beter in beeld hebben

De gemeente Midden-Delfland gaat de komende jaren de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit beter in kaart brengen. Dat is een van de speerpunten van het integraal veiligheidsplan voor de periode 2019-2022.

Ondermijning is een verzamelbegrip waaronder diverse vormen van georganiseerde misdaad vallen. Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. In Midden-Delfland bestaat, net als in veel andere gemeenten, nog geen goed beeld van wat de omvang ervan is om op grond daarvan een aanpak op te stellen. Wel is het realistisch dat de gemeente een 'uitwaaiergebied' vormt van criminelen uit de grote steden.

Woninginbraken

Hoewel het aantal inbraken de afgelopen jaren is afgenomen, blijft ook dit een prioriteit in de gemeente. In Midden-Delfland zijn geen hotspots of hottimes of specifieke werkwijzes van inbrekers. Wat dat betreft worden 'inbraaktrends' wekelijks gevolgd en wordt ingezet op preventie.

Huiselijk geweld

Het aantal incidenten van huiselijk geweld valt in Midden-Delfland mee. Wel is tijdens een bijeenkomst van gemeenten en politie duidelijk geworden dat arbeidsmigranten en oudere stellen hoog scoren in huiselijk geweldzaken. Bij die eerste groep heeft dat te maken met het aantal personen in één woning, maar vooral met drankgebruik. "Verder werd aangegeven dat deze cijfers wel het topje van de ijsberg vormen. Er gebeurt veel meer achter de voordeur dan de politie feitelijk kan vaststellen." Desondanks heeft geweld niet de grootste prioriteit, maar wil de gemeente wel meer zicht krijgen op de problematiek.