Archief

Nieuwbouw Driesprong Kwintsheul stapje dichterbij

De Westlandse gemeenteraad moet eind januari de definitieve Structuurvisie Driesprong vaststellen, waarmee nieuwbouw in Kwintsheul-noord een stukje dichterbij komt. Maar het blijft onduidelijk wanneer de eerste palen de grond in kunnen. "Ik weet dat Kwintsheul zit te springen om nieuwe woningen, maar het kan nog wel even duren. Ruimtelijke procedures nemen nu eenmaal veel tijd in beslag", waarschuwt wethouder Cobie Gardien (Ruimtelijke Ordening).

Kwintsheul heeft een eenzijdige woningvoorraad (veel eengezinswoningen) en kent weinig doorstroming. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en geschikte woningen. De structuurvisie is tot stand gekomen na diverse bewonersbijeenkomsten. Daaruit kwam de wens naar voren: bouwen voor Heulenaars. Daarom wordt in de visie gekozen voor vraaggestuurd bouwen: voordat gebouwd mag worden, moet worden aangetoond dat er vraag is en waarom juist op die locatie én bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming.

De nu door de raad vast te stellen visie wijkt alleen op wat detailpunten af van het concept dat in september bekend werd. Na het raadsbesluit kan worden gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan. Daarvoor moet ook nog de provincie worden overtuigd van het belang van de nieuwbouw bij de Driesprong, omdat de locatie nu nog de bestemming glastuinbouw heeft, hoewel het maar gedeeltelijk als zodanig in gebruik is.

Categorieen:
WestlandPolitiek