Archief
Signbiblio

Signbiblio

Inzameling oud papier in Westland niet meer door verenigingen

Het ophalen van oud papier en karton in Westland wordt vanaf 1 januari niet meer gedaan door vrijwilligers van scholen, kerken en verenigingen. Die beslissing is genomen vanwege een wisseling van het bedrijf dat de inzameling doet.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat de huidige huis-aan-huisinzamelaar het contract per 1 januari 2020 zou opzeggen. HVC, dat de dienst gaat overnemen, wilde aanvankelijk de ophaaldienst met vrijwilligers wel voortzetten, maar kreeg dat niet georganiseerd. Vooral de beperkte mogelijke inzet van chauffeurs 's avonds en mogelijke problemen met de veiligheid werden daarvoor als belangrijkste argumenten genoemd.

Voor de vrijwilligersorganisaties betekende het ophalen van oud papier en karton een belangrijke bron van inkomsten. Die valt nu dus weg. De gemeente Westland kiest daarom voor 2020 voor een overgangsregeling, waarin zij hun inkomsten behouden. Daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve werkzaamheden, zoals het bezorgen van brieven over veranderingen in de inzameling van afval en grondstoffen. Voor de jaren daarna wordt gekeken of er structureel mogelijkheden zijn om met vrijwilligers bij te dragen aan de dienstverlening binnen Westland.

Categorieen:
WestlandPolitiek