Archief

'Vergunning nodig voor huisvesten arbeidsmigranten in bestaande woning'

Westland Verstandig wil dat het huisvesten van arbeidsmigranten in bestaande woningen aan banden wordt gelegd. Daarom moet in de Algemene Plaatselijke Verordening worden opgenomen dat daarvoor een vergunning nodig is.

Burgemeester Arends heeft fractievoorzitter Duijsens laten weten te willen bezien of een dergelijke

verplichting bij de eerste herziening van de APV in 2020 kan worden opgenomen. Maar Duijsens vindt dat de door hem voorgestelde artikelen al in de APV kunnen worden opgenomen, die op 10 december door de raad wordt vastgesteld.

Het is de oppositie in de gemeenteraad al langer een doorn in het oog dat uitzendbureaus steeds vaker bestaande huizen opkopen of huren om daarin arbeidsmigranten te huisvesten. Dat verhoogt de druk op de woningmarkt. Recent voorbeeld is een pand in de Hertenlaan in Honselersdijk, waar een voormalige woning annex kantoor wordt verbouwd ten behoeve van, naar verluidt, zo'n dertig arbeidsmigranten.

In het voorstel van Westland Verstandig moet bij een vergunningaanvraag duidelijk zijn wat de beschikbare woonoppervlakte is, hoeveel mensen er worden gehuisvest, voor welke termijn dat geldt en hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar zijn. Ook moeten volgens WV eisen worden gesteld aan de exploitant en/of beheerder.

De vergunning zou moeten worden geweigerd als huisvesting in strijd is met een geldend bestemmingsplan. Ook moet er worden geweigerd als de openbare orde in het geding is, als daarmee overlast dan wel aantasting van het woon- en leefklimaat kan worden voorkomen of als de verkeersveiligheid in het geding is. Het is aan het college om de vergunningaanvraag op deze criteria te toetsen alvorens een besluit wordt genomen.