Archief

Groen licht voor XL-supermarkt in Naaldwijk

De komst van een XL-supermarkt naast winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk gaat definitief door. Omwonenden en ondernemers hadden bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het plan, maar die zijn woensdag bijna allemaal afgewezen.

Het enige dat moet worden aangepast is de bouwhoogte. In tekeningen staat - volgens de gemeente abusievelijk - een maximumhoogte van 18,5 meter vermeld, terwijl dit 14,5 meter moet zijn. Dit moet binnen vier weken worden aangepast. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk.

De plannen voor het complex De Rentmeester, die bestaan uit een parkeergarage, 47 appartementen en een Jumbo Foodmarkt, spelen al zo'n zes jaar. Een eerdere gang naar de hoogste bestuursrechter zorgde er in mei 2017 voor dat het bestemmingsplan werd vernietigd vanwege mogelijke problemen met verkeer, parkeren, geluid en luchtkwaliteit. Ook was er onvoldoende onderzoek gedaan naar de behoefte aan de nieuwe supermarkt.

Een half jaar later stelde de gemeenteraad het plan gewijzigd vast. Daartegen gingen omwonenden en ondernemers afgelopen maart (opnieuw) in beroep bij de Raad van State.

Behoefte

Spoorwegpensioenfonds, eigenaar van winkelcentrum De Tuinen, betoogde tijdens die zitting dat er geen behoefte is aan een supermarkt van die omvang en dat dit juist leidt tot meer leegstand in Naaldwijk. De hoogste bestuursrechter vindt echter dat de gemeente en de ontwikkelaar het tegendeel voldoende hebben aangetoond.

Zo richt de supermarkt zich niet op Naaldwijk alleen, maar primair op heel Westland en secundair op het directe deel daaromheen: Den Haag, Rotterdam, Hoek van Holland en Midden-Delfland. Dit heeft te maken met de unieke formule ('met het grootste foodassortiment van Nederland'). "De komst van een Jumbo Foodmarkt hoeft niet ten koste te gaan van supermarkten en ontwikkelingen elders in het verzorgingsgebied", zo blijkt volgens een onderzoeksrapport uit de ervaringen met bestaande vestigingen in Breda, Amsterdam en Veghel.

De foodmarkt zou juist zorgen voor een nieuwe impuls aan De Tuinen en het centrum van Naaldwijk. De koopstromen zouden aanzienlijk toenemen.

Parkeerdruk

Volgens de appellanten zou niet worden voorzien in de parkeervraag. Zij zeggen dat er gezien het winkeloppervlak 329 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd, anders zou een goed woon-, werk-, en leefklimaat niet worden gegarandeerd. De gemeente is volgens eigen parkeernormen echter uitgegaan van minstens 175 parkeerplaatsen voor de supermarkt. Volgens de plannen worden er zelfs meer gerealiseerd in de parkeergarage: 210 voor de supermarkt en 51 voor bewoners. De Raad van State ziet geen aanleiding voor een oordeel dat dit niet klopt.

Verkeerschaos

Bewoners vreesden daarnaast verkeerschaos rond de Secretaris Verhoeffweg, waar nu al geregeld ongelukken gebeuren. Zij zien graag een rotonde op die plek. De gemeente zegt dat het juist veiliger wordt met een speciaal 'voorrangsplein', dat het verkeer richting de Simon van Slingerlandstraat gaat afwikkelen. Een rotonde is gezien de beperkte ruimte geen reƫle optie. Volgens de Raad van State is hiermee voldoende onderbouwd dat een 'veilig en doelmatig gebruik van de Sion van Slingerlandstraat is gewaarborgd'.