Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

Raad Westland weigert medewerking aan komst islamitische school

De gemeenteraad van Westland wil in meerderheid niet meewerken aan de komst van een islamitische basisschool binnen de gemeente. Dat wees een stemming dinsdagavond uit. Burgemeester Bouke Arends ziet zich genoodzaakt woensdag daarover de minister van onderwijs te informeren, omdat de beslissing volgens hem in strijd is met de grondwet (vrijheid van onderwijs).

De drie lokale partijen, Westland Verstandig, LPF en GBW (samen goed voor een meerderheid) weigerden mee te werken aan de opneming van de vestiging van een islamitische basisschool in het zogeheten Plan van Scholen 2020-2023.Dat Plan van Scholen moest worden opgesteld, omdat de Raad van State onlangs de minister heeft verplicht om schoolorganisatie Yunus Emre toe te staan in Westland een islamitische basisschool te vestigen.Volgens de normale gang van zaken wordt dan zo'n school opgenomen in het Plan van Scholen dat door de gemeenteraad van Westland wordt vastgesteld. Maar Westland Verstandig, LPF en GBW wilden dat niet en hadden samen een meerderheid van 21 tegen 15 stemmen.

Burgemeester Arends zegt niet anders te kunnen dan de minister van onderwijs te wijzen op zogeheten taakverwaarlozing van de Westlandse gemeenteraad. "Ik heb in mijn functie ook een taak als rijksorgaan", aldus Arends, "en die taak neem ik óók serieus".Arends had de lokale partijen ruim een kwartier de tijd gegeven om als het ware hun huiswerk over te doen, in de hoop dat zij tot een andere opstelling zouden komen. De fracties hielden echter hun been stijf, waarna de stemming moest worden gehouden.

Categorieen:
Westland Politiek