Archief

Welstand: Maak Jagershuis gemeentelijk monument

De welstandscommissie in Rotterdam adviseert het college van B en W om het Voorduin, inclusief het Jagershuis, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit is één van de adviezen die meegenomen gaan worden bij de keuze om de voormalige Wehrmachtskantine in Hoek van Holland te slopen ofwel te behouden.

In februari werd aangekondigd dat een projectontwikkelaar negentien appartementen neer wil zetten op de plek van het Jagershuis. De bunker die er direct naast ligt, moet een jacuzzi-bunker worden. Op deze plannen kwam uit meerdere hoeken weerstand.

Na brieven te hebben ontvangen van verschillende erfgoedinstanties, die tegen de sloop van het restaurant zijn, gaf het college van B en W het Voorduin een tijdelijke monumentale status. Dit betekent dat in het gebied tijdelijk niets gesloopt kan worden.

Om een weloverwogen besluit te kunnen maken over een eventuele sloop, heeft het college daarnaast de welstandscommissie ingeschakeld. Deze heeft woensdag vergaderd en adviseert dus voorlopig positief om het Voorduin aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het definitieve advies komt binnenkort online.

Eind juni besluit de gemeenteraad over de bestemming van het Jagershuis en de omliggende bunkers.