Archief

Jagershuis heeft voorlopig monumentale status

De gemeente Rotterdam heeft het Voorduin in Hoek van Holland, waar het Jagershuis en de badbunker in liggen, voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. De commissie Welstand en Monumenten gaat onderzoeken of de locatie definitief een monumentale status zou moeten krijgen, dit advies staat gepland voor halverwege mei. Hierna nemen burgemeester en wethouders binnen 26 weken een besluit.

Nu het gebied tijdelijk als monument is aangewezen, kan het Jagershuis nog niet gesloopt worden. Sloop stuit op fel verzet van meerdere verenigingen en organisaties. Zij vinden dat het gebouw militair erfgoed is en daarom aangewezen moet worden als monument.

Het behoud ofwel de sloop van het Jagershuis kwam donderdagavond ook ter sprake tijdens de gebiedscommissievergadering in Hoek van Holland. Meerdere sprekers uitten hun zorgen over de beoogde sloop. Overigens zijn niet alle partijen tegen bebouwing op het Voorduin en de ontwikkeling van Hoek van Holland, maar wel tegen de sloop van het gebouw.

Volgens het Historisch Genootschap Hoek van Holland zou het Jagershuis goed opgenomen kunnen worden in het verdedigingspark, een idee uit het toeristisch recreatief ontwikkelingsperspectief van het dorp.