Archief
Signbiblio

Signbiblio

Na twee jaar nog geen watertappunten in Westland

Twee jaar na het vrijmaken van geld voor watertappunten in Westland, is er nog geen druppel uit de grond gekomen. Voor D66 Westland, initiatiefnemer van de watertappunten, reden om vragen te stellen.

In buurgemeente Midden-Delfland is het binnen zes maanden gelukt om van besluitvorming tot realisatie over te gaan. "De insteek van het college was om de projecten uit het Leefomgevingsfonds nog binnen de bestuursperiode uit te voeren. Dit streven is in dit geval overduidelijk niet gehaald en onduidelijk is of het d├ęze bestuursperiode wel gaat lukken", stelt steunraadslid Maxim van Ooijen.

De gemeente Westland heeft 50.000 euro gereserveerd voor de aanleg van watertappunten op locaties als parken, duinen, sportterreinen en het busstation. D66 wil in de raadsvergadering van 16 april de huidige stand van zaken horen.