Archief

Proef met slimme vondst tegen geluidsoverlast bij De Lier

De provincie gaat op een stuk van 200 tot 300 meter langs de N223 bij De Lier (Burgemeester Van Doornlaan/Crezeelaan) in de buurt van de bebouwde omgeving een innovatie tegen geluidsoverlast testen. De zogenoemde WhisStone ZV moet ervoor zorgen dat omwonenden minder hinder ondervinden van langsrazend vrachtverkeer.

Deze 'slimme maatregel' is voorzien van groeven die in de wegberm aansluitend aan het asfalt worden gelegd. Deze platen buigen het geluid naar boven af waardoor de bebouwing langs de weg minder geluidsoverlast ondervindt. De WhisStone is ontwikkeld door het bedrijf 4Silence, dat eerder ook al eenzelfde maatregel tegen overlast van normaal wegverkeer maakte.

De provincie laat de WhisStone binnenkort aanleggen. Daarna worden diverse metingen gedaan om het daadwerkelijke effect vast te stellen. De direct omwonenden wordt met een enquête gevraagd naar hun bevindingen van de nieuwe geluidmaatregel.

De provincie koos de WhisStoneZV begin dit jaar uit vier inzendingen in een project dat samen met de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is opgezet. Beide provincies hebben veel vergelijkbare wegen met hoge verkeersintensiteit en dus ook geluidoverlast. Het ontbreekt de wegbeheerders nog aan (extra) maatregelen om kleine geluidsverminderingen te realiseren tegen relatief lage kosten. Daarom gaan ze op zoek naar 'slimme innovaties'. Negentien ondernemers hadden zich met hun innovatieve ideeën aangemeld.

Categorieen:
De LierAlgemeen