Archief
Archief Fred van der Ende

Archief Fred van der Ende

Beeld gravin Machteld blijft in wachtkamer

Er is na de Westlandse gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond nog steeds onduidelijkheid over het lot van het standbeeld van gravin Machteld. Dat het terugkeert op een plek in het centrum van 's-Gravenzande is wel zeker, maar nog niet of dit op het Marktplein zal zijn of in een toekomstige voortuin in de nabije Van Geeststraat.

Op 12 juni nam de gemeenteraad met nipte meerderheid een motie aan, waarin het college van B en W werd verzocht het beeld terug te plaatsen op het Marktplein, waar het begin dit jaar was weggehaald in verband met de totale vernieuwing van dat plein. Die meerderheid was mede te danken aan coalitiepartij LPF, die zich samen met GemeenteBelang Westland schaarde achter de door Westland Verstandig ingediende motie.

BIZ in verzet

Hierdoor werd verantwoordelijk wethouder Piet Vreugdenhil in verlegenheid gebracht. Die kreeg namelijk direct een signaal van de ondernemersvereniging BIZ 's-Gravenzande, dat die motie een tenietdoen van het participatietraject betekende. Immers, dat participatietraject met ondernemers en omwonenden had als uitkomst gehad dat het beeld niet meer op het Marktplein zou moeten terugkeren. Om haar woorden kracht bij te zetten, kondigde de BIZ bij de wethouder aan niet de 40.000 euro te gaan betalen die zij zou bijdragen aan de vernieuwing van het plein.

'120.000 euro'

Vervolgens bleef het stil. Uit niks bleek dat de wethouder bezig was met de uitvoering van de aangenomen motie. Toen Westland Verstandig het onderwerp weer op de agenda plaatste, kwam Vreugdenhil met een berekening van de kosten voor terugplaatsing. Die kwamen uit op 80.000 euro (met als bijkomende 'kosten' dat de gemeente kon fluiten naar de 40.000 euro van de BIZ, dus in totaal 120.000 euro). Bij navraag door Westland Verstandig werd toegelicht dat van genoemd bedrag 55.000 euro ambtelijke voorbereidingskosten zou betreffen. Dit wekte opnieuw grote verbazing.

In de raadsvergadering van dinsdagavond kwam Vreugdenhil niet met een afdoende verklaring voor dat grote bedrag. Min of meer op aangeven van Benjamin Hofland (D66), verklaarde de wethouder wel dat hij nu een schriftelijke toezegging heeft van ontwikkelaar New Lake, dat het beeld een plaats kan krijgen in de toekomstige voortuin bij het voormalige gemeentehuis aan de Van Geeststraat.

Intussen bleek, dat terugkeer van het beeld op het Marktplein nu niet meer op een raadsmeerderheid kon rekenen, omdat coalitiepartij LPF afhaakte. Motivering van fractievoorzitter Dave van der Meer: "Het doel is bereikt, want het beeld komt terug." En zijn fractie is alleen akkoord als de kosten beperkt zijn. "Als het 120.000 euro zou moeten kosten, dan moet het niet op het Marktplein worden gezet maar op Marktplaats", zei Van der Meer.

Uiteindelijk werd de motie niet in stemming gebracht, maar koos Westland Verstandig voor het aanvankelijk aanbod van wethouder Vreugdenhil om eerst nog eens in de commissie Maatschappelijke Omgeving over de kostenkwestie te gaan praten.