Archief

Tuinders willen meer CO2, studie naar nieuwe bron ophanden

Er is snel meer CO2 nodig voor de glastuinbouwbedrijven, zeker als men door wil gaan met de verduurzaming binnen de sector. Dat vindt althans telersvereniging Prominent uit De Lier. Die heeft een open brandbrief geschreven naar onder meer het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CO2-leverancier OCAP onderschrijft desgevraagd de noodzaak, maar zegt ook dat uitbreiding van het gas ophanden is.

De regering heeft namelijk geld vrijgemaakt voor een studie naar CO2-afvang bij afvalbedrijven. Als daaruit blijkt dat het haalbaar is om het gas schoon genoeg te krijgen voor gebruik in de kassen (bij afvalverbranding komen meerdere gassen vrij - red.), dan kan dit al rond 2020 een enorme impuls betekenen voor de levering van CO2. Op dit moment leveren alleen Shell en Alco Energy Rotterdam CO2 aan het buizenstelsel van OCAP.

Dat buizenstelsel in Westland zelf is overigens kortgeleden nog uitgebreid en inmiddels volledig operationeel. Tuinders gebruiken, vooral in de zomer, CO2 om planten goed te laten groeien. Op de momenten dat er te weinig CO2 voorhanden is, wordt er noodgedwongen gebruik gemaakt van WKK's (warmte-krachtkoppeling) om CO2 te produceren. Maar dat is lang niet zo milieuvriendelijk als de CO2 van het OCAP-netwerk.

Steeds meer telers stappen over op milieuvriendelijke energiebronnen als aardwarmte. Nadeel voor de tuinders is dat er geen CO2 vrijkomt bij de productie van aardwarmte, waardoor men dat van elders moet halen. Maar vooralsnog komt er vanuit die andere bronnen, zoals bijvoorbeeld OCAP, niet genoeg, stelt Prominent. En daarmee wordt het gebrek aan CO2 een bottleneck voor een nog duurzamere teelt.

Categorieen:
De Lier Westland Duurzaam