Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

Westland krijgt zes, nieuwe wethouders

Het nieuwe Westlandse college van B en W telt zes wethouders, van wie geen enkele uit de afgelopen bestuursperiode. Dat is vrijdagochtend gebleken bij de presentatie van het Westlands Akkoord 2018-2022, waarin de coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP de hoofdlijnen van hun plannen voor de komende periode hebben opgenomen.

Namens het CDA zijn als wethouder voorgedragen lijsttrekker Karin Zwinkels en fractievoorzitter Piet Vreugdenhil, namens LPF Westland de raadsleden Coby Gardien en Ben van der Stee (wethouder in de periode 2006-2010), namens de VVD ex-fractievoorzitter Pieter Varekamp en namens ChristenUnie-SGP huidig fractievoorzitter Leen Snijders.

Het Westlands Akkoord is een hoofdlijnenakkoord, omdat - zo stellen de coalitiepartijen - zij open willen besturen, met ruimte voor inbreng van anderen. Daarom zijn in het akkoord ook punten van de andere raadsfracties, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties opgenomen. "Onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen rekenen op een daadkrachtig, open en betrouwbaar gemeentebestuur", laten de vier fractievoorzitters weten. "Een gemeentebestuur dat onkreukbaar en kostenbewust is", voegen zij er nog aan toe. De coalitiepartijen tellen samen 22 van de in totaal 39 zetels.

Prioriteiten

In het Westlands Akkoord zijn de volgende prioriteiten opgenomen:

* meer betaalbare woningen: ruimte voor bijzondere woonvormen en slimmer omgaan met de beschikbare ruimte;

* aantrekkelijke dorpen: groenere woonwijken, gezellige feestweken en levendige dorpscentra;

* veilig samen: inzet van particuliere beveiligingsbedrijven, optimaliseren van de inzet van boa's en gebruik van particuliere beveiligingscamera's voor opsporing;

* ruimte voor ondernemen: versnellen van de herstructurering van de glastuinbouw en de energietransitie en versterking van de winkelgebieden;

* behoud van de menselijke maat in de participatiesamenleving: bestrijden van eenzaamheid en hulp bieden aan vrijwilligers;

* zorgvoorzieningen dichtbij: innovatieve vormen van wonen en zorg en meer verpleeghuis- en revalidatieplekken.

Portefeuilleverdeling

De wethouders hebben de volgende portefeuilles:

Karin Zwinkels-de Jong (CDA): Economische zaken & Greenport, Externe positionering (vanaf 1 januari 2019), Kennis & innovatie, Duurzaamheid, Kust, toerisme & recreatie en Arbeidsmigratie;

Piet Vreugdenhil (CDA): Zorg & welzijn, Sociale zaken, Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Cultuur, erfgoed & culturele accommodaties;

Coby Gardien-Reinders (LPF): Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Planontwikkeling en Grondzaken;

Ben van der Stee (LPF): Volkshuisvesting, Financiƫn & belastingen, Onderwijs (primair en voortgezet); Personeel & organisatie, Communicatie en Bestuurscultuur;

Pieter Varekamp (VVD): Verkeer & vervoer, Energietransitie, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) , Vestigingsklimaat, Sport, ICT & facilitaire zaken, Dienstverlening en Agrologistiek;

Leen Snijders (ChristenUnie-SGP): Beheer openbare ruimte, Handhaving, Bouwen & wonen, Water & groen, Milieubeleid en Vastgoed.

Het Westlands Akkoord wordt in de komende periode financieel en beleidsmatig uitgewerkt tot een collegewerkprogramma. Het is de verwachting dat dit werkprogramma begin september klaar is. Om geen tijd te verliezen, gaat het nieuwe college vanaf dag 1 na de installatie (voorzien op 15 mei - red.) aan de slag met een werkagenda. Deze agenda heeft als doel om concrete acties die in het Westlands Akkoord staan, direct op te pakken.

Categorieen:
Westland Politiek