Archief
Boudewijn Vermeer

Boudewijn Vermeer

31 Westlanders gedecoreerd

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben donderdagochtend 31 inwoners van Westland een lintje gekregen. In het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk speldde burgemeester Van Ardenne bij 27 van hen de versierselen op horend bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Twee Westlanders zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en één persoon is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Eén lintje werd uitgereikt op het gemeentehuis in Den Haag.

Tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd:

Isabel Buch-Arends uit Wateringen is sinds 1995 verbonden aan de TU Delft als universitair docent en sinds 2007 als hoogleraar Biokatalyse en Organische Chemie. Buch geeft leiding aan een eigen onderzoeksgroep. Zij was promotor bij 15 proefschriften. Verder heeft Buch ruim 160 publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften en boeken op haar naam staan en internationaal colleges gegeven. Mede dankzij haar werk is de kennis van de TU Delft wereldwijd gratis beschikbaar.Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

GertJan Boekestein uit 's-Gravenzande was tussen 1985 en 2016 in diverse functies actief voor de Gereformeerde Kerk in zijn woonplaats. Van 1999 tot heden vervulde hij diverse bestuursfuncties bij verenigingen en stichtingen, waaronder lokale omroep WOS (voorzitter), Stichting Bach Westland, Stichting Sport Select, Stichting Centrale voor Christelijk Handelsonderwijs, Stichting Leren Voor Elkaar en het Christelijk Residentie Mannenkoor (alle als penningmeester). Boekestijn heeft een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van één Protestantse Gemeente 's-Gravenzande.

Dick Keijzer uit Naaldwijk was als voorzitter actief binnen de Nederlandse tuinbouw, waaronder de Nederlandse Federatie van Tuinbouw Studiegroepen, afdeling Anjercommissie, de 5e binnententoonstelling bij Floriade Zoetermeer, de Commissie Calamiteiten Glastuinbouw en de AGRO-Topclub. Tevens was hij betrokken bij de Hillenraad 100, het Varend Corso Westland en de Floriade Venlo.Tot lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

Krijn den Boer uit 's-Gravenzande kreeg de onderscheiding voor zijn activiteiten binnen de Gereformeerde Kerk en later Protestantse gemeente in 's-Gravenzande. Is tegenwoordig actief als vrijwillig chauffeur op de rolstoelbus van Pieter van Foreest.

Cor Bouwman uit Honselersdijk, omdat hij geruime tijd actief was voor de vrijwillige bedrijfsbrandweer van FloraHolland en de vrijwillige brandweer Naaldwijk. Was tevens bestuurslid bij SV Honselersdijk en lid van de Werkgroep Vernieuwing Protestantse Kerk Honselersdijk.

Wim Bijl uit 's-Gravenzande doet sinds 1998 vrijwilligerswerk bij het Protestants Diaconaal Streekcontact Westland en de Stichting Pieter van Foreest en is tevens betrokken bij Lunchroom Bijzonder. Bijl was tevens nauw betrokken bij hulporganisatie Helpen Nu, ten behoeve van de getroffenen van de aardbeving in Zuid Italië.

Richard Dreckmeier uit 's-Gravenzande maakt zich sinds 1977 verdienstelijk als vrijwilliger bij de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Sinds 2013 is hij hier Officier van Dienst.

Anita van Holsteijn-Zuidinga uit Poeldijk is sinds 2001 voorzitter van Toneelgroep Het Wilde Westen, waarbij zij een belangrijke rol vervulde in het fusieproces tussen Toneelvereniging Sint Jan Baptist '93 en Epicentrum Toneel. Was tevens mediator bij politie Haaglanden.

Lenie van der Knaap-Van der Ende uit Honselersdijk voor haar betrokkenheid bij Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Aad van der Knaap uit Naaldwijk, omdat hij sinds 1987 voorzitter is van de Technische Commissie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling. Is tevens actief binnen Groei & Bloei Westland.

An Kort-Van der Meer uit Den Haag doet al sinds 1982 vrijwilligerswerk bij sportclub Monster en haar voorlopers. Is tevens vrijwilliger bij De Terwebloem en de Westlandse Druif.

Piet Kuijvenhoven uit 's-Gravenzande is sinds 1981 vrijwilliger bij de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Sinds 2013 is hij hier Officier van Dienst.

Hannie van der Laan-Groen uit Wateringen was vrijwilligster bij gymnastiekvereniging Door Vriendschap Sterk en bij de Hervormde Gemeente Wateringen. Ook is zij medeoprichter van Christelijk Gemengd Koor Cantilene en Stichting Christelijke Boekwinkel De Smidse.

Tom van der Laken uit Monster is al geruime tijd actief binnen het rolstoeldansen als instructeur en organisator van het jaarlijkse rolstoeldansevenement van Stichting Rolstoeldansen Nederland.

Leny van Leeuwen-Grootscholten uit Honselersdijk is vrijwilliger bij onder meer de Bartholomeusparochie in Poeldijk en Stichting Vluchtelingenwerk Monster. Sinds 2017 is zij voorzitter van de Probusclub Westland Mixed.

Gerard van Leeuwen uit Maasdijk is actief bij de Oranje Vereniging, de voetbalvereniging, het Kern Overleg en de EHBO in zijn woonplaats.

Rien van Leeuwen uit Monster was penningmeester bij de Monsterse Reddingsbrigade en vervult die functie nu bij Molen De Vier Winden en het Varend Corso. Tevens is hij actief binnen de Monsterse Lawn Tennis Vereniging.

Nico Middelburg uit Maasdijk is voorzitter van Zwemvereniging Westland en was tevens actief bij onder meer muziekvereniging Eendracht Maakt Macht en Sporthal Maasdijk.

Joke Middendorp-Van der Meer uit Maasdijk is redacteur van dorpsblad De Maasbever en tevens actief binnen de G-afdeling van Korfbalvereniging Dijkvogels.

Marcel Otto uit 's-Gravenzande is sinds 1988 lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland.

Jan Pruisken uit De Lier is oud-bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs en De Zonnebloem in zijn woonplaats. Tegenwoordig is hij ook actief binnen muziekvereniging Liora, zeemanskoor Onder Zeil en museum De Timmerwerf.

Bruinis Polman uit De Lier voor zijn activiteiten bij de Gereformeerde Kerk in 's-Gravenzande en de Kinderkleding- en Speelgoedbeurs in De Lier.

Jaap van Santen uit 's-Gravenzande was actief bij de EHBO-vereniging in zijn woonplaats en timmerclub Ons Honk. Tegenwoordig is hij voorzitter van Koersbalclub Heenweg.

Corrie Stolk uit Naaldwijk is actief binnen toneelvereniging Sint Jan Baptist '93 en Westland Theater Centrum. Was tevens vier jaar raadslid voor Westland Verstandig.

Leo Toussaint uit Naaldwijk was actief bij de voetbalverenigingen VV Rood-Wit in 's-Gravenzande en Westlandia in Naaldwijk. Tevens lid van de regionale anjerwerkgroep en Probusclub Het Westland. Vervulde verder diverse functies bij CCWS (voorloper FloraHolland), de Westlandse Bloemenstudieclub en de Bridgeclub in Maasdijk.

Monique Tukker uit 's-Gravenzande is lid van de vrijwillige politie van de regionale eenheid Den Haag, team Westland en betrokken bij EHBO-vereniging Loosduinen.

Jan Voogt uit Maasdijk is vrijwilliger bij de Werkgroep Oud Maasdijk en heeft veel historische informatie over Maasdijk gedigitaliseerd. Tevens is hij redacteur bij De Maasbever en PKN Maasdijk.

Henk Vrolijk uit Wateringen zet zich in diverse functies in bij het Rode Kruis, afdeling Westland. Tevens is hij vrijwilliger bij de Stichting SIV (vakanties voor mensen met een beperking).

Ria van Zeijl-Duijvestijn uit Wateringen is actief binnen De Zonnebloem, afdeling Kwintsheul. Tevens vrijwilliger bij VELO-badminton en vijf jaar lang mantelzorger voor haar zwager.

Trees Zuijderwijk-Van den Berg uit Monster is sinds 1985 vrijwilliger bij Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk, waar zij assisteert bij de zwemochtend voor ernstig meervoudig beperkte kinderen.

Jan Zwinkels uit Monster voor zijn activiteiten binnen de Machutusparochie en de Katholieke Bond voor Ouderen. Tevens actief binnen Plusbus Westland en Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad.

Ron Harsveld uit 's-Gravenzande kreeg zijn lintje in Den Haag. Hij zet zich in voor de Ooievaarsrun en motorclub Vulcan Owners Club Nederland. Was tevens bestuurslid van de Motorrit Westland.