Archief

Westland blijft worstelen met bestuurscultuur

De gemeenteraad van Westland en het college van B en W blijven nog worstelen met de bestuurscultuur. Dat bleek dinsdagavond tijdens een interpellatiedebat dat was aangevraagd door de fractie van Westland Verstandig.

Een meerderheid van de raad vond uiteindelijk dat het college zich anders had moeten opstellen. Het ging om de manier waarop is omgegaan met de vragenreeks over de wijze van handhaving ten aanzien van strijdigheden met het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied. Een door Westland Verstandig ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Peter Ouwendijk kreeg overigens geen steun.

Aanleiding voor de interpellatie was de opstelling van de gemeente in het dossier Galgeweg 3 (Olsthoornranch). Het debat daarover moest in zeer algemene termen gehouden worden, omdat er door de gemeenteraad geheimhouding op de stukken was gelegd. De wethouder ging niet in op de gestelde vragen van fractievoorzitter Peter Duijsens, waarvan de kern was dat in een deel van de gevallen soepel met de regels wordt omgegaan en in andere gevallen zeer stringent wordt gehandhaafd.

Woordvoerder John Witkamp van de LPF nam het Ouwendijk kwalijk, dat hij geen antwoorden op de algemene vragen had gegeven. Toch vond deze fractie de motie te ver gaan, zo vlak voor het einde van de zittingsperiode van het huidige college. "Nu is het een motie voor de bühne", aldus Witkamp. Hij verkreeg voor zijn betoog de uitgesproken steun van Nico de Gier (PvdA).

Remmert Keizer (GBW) betreurde het, dat er geheimhouding op de stukken was gelegd. "Deze was absoluut overbodig", zei hij, terugkijkend. Verder vond hij dat het college anders had moeten reageren op het verzoek om interpellatie. Er is twee keer een extra vergadering van de fractievoorzitters geweest, waarin door het college geprobeerd is, de interpellatie tegen te houden, aldus Keizer. "Maar het is het recht van iedere raadsfractie om een interpellatie te houden", betoogde hij.

Categorieen:
Westland Politiek