Archief

Meerderheid Poolse migranten wil graag in Nederland blijven

Een meerderheid van de Poolse migranten die sinds 2004 in Nederland zijn komen wonen, verwacht over vijf jaar nog steeds hier te blijven wonen. Dat blijkt uit het nieuwe SCP-rapport 'Bouwend aan een toekomst in Nederland', dat dinsdag is verschenen. Volgens dat rapport zijn Polen over het algemeen redelijk te spreken over Nederland.

Per 1 januari 2017 stonden circa 160.000 Polen ingeschreven in het bevolkingsregister. De meesten daarvan wonen in Den Haag (12.171 Poolse inwoners), Westland is de nummer vijf (3.781 Poolse inwoners). Driekwart van hen is ook daadwerkelijk actief op de arbeidsmarkt, maar vooral aan de onderkant daarvan. Zij werken vaker veel uren onder fysiek zwaardere werkomstandigheden in vergelijking met autochtone Nederlanders en tegen een lager loon.

Het rapport meldt verder dat Poolse arbeidsmigranten relatief weinig contact hebben met autochtone Nederlanders en vaker trouwen met andere Polen. Het aandeel dat een gezin begint in Nederland is toegenomen tussen 2005 en 2017. De Polen met kinderen hebben in de meeste gevallen (nog maar) één kind, dat veelal jong is, en in Nederland naar school gaat. Polen met partner en kinderen of alleen met partner zien vaker een langer verblijfsperspectief voor zich dan de alleenstaande Polen.

Categorieen:
Westland Cultuur