Archief
Google Streetview

Google Streetview

VVD: meer parkeercontroles in Zeestraat Monster

VVD Westland wil dat er meer en beter wordt gecontroleerd op het parkeren in de Zeestraat in Monster. Daar is een beperkt aantal parkeerplaatsen in een blauwe zone, bedoeld voor het winkelend publiek, maar die plekken worden voor een groot deel in beslag genomen door mensen die hun auto er de hele dag neer zetten. En daar wordt niet op gehandhaafd, aldus de liberalen.

In vragen aan het college van B en W stelt de VVD dat na klachten van winkeliers bij de gemeente wel beloftes zijn gedaan om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) op korte termijn langs te sturen, maar dat dit nog steeds niet is nagekomen. Het college wordt gevraagd of die ervan op de hoogte is dat de boa's al meerdere maanden niet meer zijn gesignaleerd in Monster. Ook wil de VVD weten wat het college gaat doen om boa's beter te spreiden over de verschillende kernen.

Verder vraagt de VVD om een een shop en go zone in de Zeestraat, "zodat de parkeerplaatsen ook echt gebruikt worden waar zij voor bedoeld zijn, te weten het winkelend publiek".

Categorieen:
Monster Westland Politiek